Mijn werkwijze kenmerkt zich door professionaliteit, betrokkenheid, snelle doorlooptijden en ondersteuning op maat. Ik ga uit van een positief mensbeeld. Mijn insteek is altijd opbouwend: welke aanwezige mogelijkheden kun je gebruiken, hoe kun je beweging laten ontstaan? Wanneer nodig maak ik gebruik van de methodes multifactoriële analyse en gestructureerd interview om een duidelijk en volledig beeld van de situatie te krijgen. In de begeleiding leg ik de nadruk op verantwoordelijkheid nemen en oplossingsgericht werken.

Complex verzuim: aandacht voor secundaire beperkingen
Bij complex verzuim is er altijd sprake van primaire en secundaire beperkingen. De primaire beperkingen zijn vaak duidelijk benoemd en bekend. De secundaire beperkingen spelen op de achtergrond een rol. Zij komen vaak niet voort uit de beperking zelf, maar hangen daar soms wel mee samen. Denk aan problemen, schulden, of een belaste privésituatie. Door ook de secundaire beperkingen gestructureerd in kaart te brengen en te betrekken in het advies, kunnen complexe situaties inzichtelijk worden gemaakt en kunnen mensen weer in beweging komen.

Het belang van het in kaart brengen van de secundaire beperkingen wordt onderschreven door gezondheidswetenschapper Dr. Agnes Meershoek verbonden aan onderzoeksinstituut CAPHRI, Maastricht University. Zij onderzocht het arbeidsdeskundig handelen in opdracht van het arbeidsdeskundig kenniscentrum (AKC).

Verstoorde arbeidsverhouding
De essentie van een dienstverband is dat een werknemer een arbeidsprestatie levert in ruil voor  loon. In de kern zijn dit ook de wederzijdse verwachtingen die men mag hebben. Succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door het werkplezier dat men heeft. Wanneer er problemen ontstaan in de arbeidsverhouding ga ik terug naar de basisprincipes: loon voor werk en werkplezier. Ik onderzoek de knelpunten. Dit uitgangspunt is goed toe te passen op individuele situaties maar is ook een helder vertrekpunt voor het opstellen van beleid.

Wanneer u vragen heeft of andere wensen, neem dan contact met mij op.

Ontevreden?
Ik ben geregistreerd in het register van arbeidsdeskundigen, SRA (www.register-arbeidsdeskundigen.nl). Dit betekent dat ik mij heb verbonden aan de gedragscode van dit register. Deze waarborgt dat ik op objectieve en transparante wijze de opdrachten uitvoer. Het kan zijn dat u toch ontevreden bent over mijn werkwijze. We bespreken dit en ik zal proberen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de SRA.

Professor Willem van Rhenen en Columbo
Mijn inspirators zijn: Professor  Dr. Willem van Rhenen, Engagement & Productivity en inspecteur Columbo. Hij benadert iedereen onbevangen en met respect, maar schroomt niet om ook de moeilijke vragen te stellen.