Het kan zijn dat een eenmalig advies niet voldoende is om de re-integratie voorspoedig te laten verlopen. In die gevallen bied ik extra begeleiding tijdens het re-integratie traject. Dit doe ik door middel van:

  • Evaluaties Dit kan in de vorm van geplande evaluatiegesprekken met alle betrokkenen.
  • Casemanagement Ik kan ook optreden als casemanager en zo de verantwoordelijkheid voor het gehele traject voor de werkgever invullen.
  • Coaching leidinggevende Soms heeft de leidinggevende behoefte aan coaching. Omgaan met een zieke werknemer vraagt specifieke kennis en vaardigheden van een leidinggevende, en ik kan hem of haar hierin coachen.
  • Coaching werknemer Het kan moeilijk zijn voor een werknemer om om te gaan met zijn nieuwe situatie. Door wat je overkomt, kan je leven ingrijpend veranderen. Het is een kunst om hier op een positieve wijze mee om te gaan. Ik coach de werknemer in het terugkrijgen en het behouden van de regie. Bij een recente opdracht heb ik een werknemer gecoacht met als doel dat hij zelf een andere functie zou vinden binnen het bedrijf.

Werkwijze
Mijn insteek is altijd positief: welke aanwezige mogelijkheden kunnen we gebruiken? Hoe kunnen we beweging laten ontstaan? Wanneer nodig maak ik gebruik van methodes als multifactoriële analyse of gestructureerd interview om een duidelijk en volledig beeld van de situatie te krijgen. In de begeleiding leg ik de nadruk op verantwoordelijkheid nemen en oplossingsgericht werken. In een gesprek met de opdrachtgever bepalen we waar hij of zij behoefte aan heeft en welke middelen ingezet moeten worden. Ik voer de opdrachten uit op basis van urenfacturatie of een vooraf bepaalde prijs.

Mail mij voor meer informatie.