Heeft u extra expertise nodig over sociale verzekeringen en het UWV? Ik kan de verantwoordelijke mensen in uw organisatie tijdelijk of structureel ondersteunen met advies. Zoals met de vraag: Hoe ga ik om met instanties zoals het UWV, de verzekeraar of de arbodienst?

Ik kan u ook adviseren op inhoudelijke thema’s met als gemene deler: arbeid, verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld:

  • Periodiek bespreken van complexe casussen;
  • Het ontwikkelen van bedrijfsbeleid voor verzuim en re-integratie;
  • Trainen van professionals in het bedrijfsbeleid en de concrete uitvoering van het beleid. Zoals bijvoorbeeld de vertaling van beleid naar het voeren van verzuimgesprekken.

Wat u van mij kunt verwachten
Ik heb kennis van management- en organisatietheorieën. Een belangrijk uitgangspunt in mijn advisering is het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, positieve bekrachtiging (positieve reinforcement) en bevlogenheid (engagement). Meer informatie over mijn achtergrond kunt u hier lezen.

Werkwijze
Iedere opdracht is anders, want ook ieder mens en iedere organisatie is anders. Na een zorgvuldige analyse zoek ik samen met u naar de beste oplossing. De opdrachtgever geeft aan waar hij behoefte aan heeft. In overleg bepalen we de inzet van middelen. Ik voer opdrachten uit op basis van urenfacturatie of vooraf besproken totaalprijzen.

Neem contact met mij op voor uitgebreide informatie.