Expertisediensten zijn diensten waarbij ik mijn kennis van het arbeidsdeskundig werkveld en de sociale verzekeringswetten inzet  ter ondersteuning van andere professionals.

Werkwijze
Het gaat bij deze expertisediensten altijd om maatwerkopdrachten.

Voorbeelden zijn:

  • Ondersteunen van verzekeraars, bijvoorbeeld bij het bepalen van het inlooprisico bij het afsluiten van een WIA eigen risicoverzekering;
  • Advocaten ondersteunen bij bezwaar- en beroepzaken met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, re-integratie en ontslag bij ziekte;
  • Sparringpartner voor beleidsadviseurs op het gebied van arbeid, re-integratie en uitkeringen.

De opdrachtgever geeft aan waar hij behoefte aan heeft. In overleg bepalen we de inzet van middelen. Ik voer opdrachten uit op basis van urenfacturatie of vooraf besproken totaalprijzen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op.