Het arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek
Kan een werknemer door ziekte zijn of haar werk niet meer of niet meer volledig uitvoeren? Dan kan ik u bijstaan en adviseren. Alle mogelijkheden voor een spoedige en optimale werkhervatting worden door mij bekeken, zoals bijvoorbeeld aanpassing van werk of werkplek, tijdelijk vervangend werk of speciale werkvoorzieningen.

1e of 2e spoor
Terugkeer naar de huidige functie of herplaatsing in een andere functie binnen het bedrijf noemt men het 1e spoor. Is dit niet mogelijk, dan adviseer ik u over werkhervatting buiten uw bedrijf, het zogenaamde 2e spoor.

Subsidie
Soms zijn er subsidies of bijdragen van de overheid, het UWV, de verzekeraar of een branchevereniging beschikbaar voor re-integratie activiteiten. Ik onderzoek voor u de mogelijkheden.

Rapport voor het re-integratiedossier
U en uw werknemer ontvangen een rapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen zoals deze in het gezamenlijke gesprek zijn besproken. De arbeidsdeskundige rapportage maakt deel uit van het re-integratiedossier en kan gebruikt worden ter verantwoording naar het UWV.

Werkwijze
Het arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, de werknemer, eventueel een bezoek aan de werkplek en een gezamenlijk gesprek. Bij het onderzoek weeg ik de belastbaarheid van de werknemer (aan de hand van de gegevens van de bedrijfsarts)en de belasting in de functie. Aan de hand van deze weging en de wetgeving rond re-integratie adviseer ik u. Naast de belasting en de wetgeving zijn andere factoren die re-integratie ondersteunen of belemmeren ook belangrijk. Denk hierbij aan privéfactoren, motivatie of bedrijfseconomische factoren. Deze neem ik mee in het advies. Dit doe ik door gebruik te maken van de methode voor complex verzuim.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op offertebasis. Neemt u voor meer informatie contact op met mij.